Weide- en Akkervogels

Boerenlandvogels worden ze ook wel genoemd. Ze horen in het landschap, met name in de oude cultuurlandschappen. Dankzij de zandpaden, en kleine kavels zijn er nog geelgorsen en patrijzen in Boonspolder.  Ook weidevogels zoals de kieviet, grutto, wulp en watersnip komen voor op Boonspolder. 


De weilanden zijn kruidenrijk en worden extensief beweid door de Blaarkoppen van Groningerkoe.nl. Begin 2018 is een speciaal Grutto-weidevogel mengsel ingezaaid. Hierdoor is het een ideaal landschap met dekking en voedsel (insecten) voor de kuikens. Het maaibeheer is afgestemd op de weidevogels. 


Een akker midden in Boonspolder wordt ingezaaid met een inheems akkerranden mengsel en met wintervoer om de patrijzen en geelgorsen in Boonspolder te helpen. 


Ter behoeve van de akkervogels is er extra struweel geplant en wordt  het groen onderhouden. In de buurt van de weidevogels willen we juist zo min mogelijk struweel, omdat de predatoren daar anders ook van kunnen profiteren.


Predatie hoort erbij, maar vossen en kraaien kunnen een vernietigend effect hebben op kwetsbare populaties. Vandaar dat we predatorenbeheer steunen om weide- en akkervogels een kans te geven.