Ontginning Boonspolder

Ruim 125 jaar, nadat Boonspolder geschikt werd gemaakt voor akkerbouw, heeft het zijn oorspronkelijk karakter behouden. Onaangetast door de ruilverkaveling, is het een bijzonder en monumentaal landschap van 102 hectare. Nog steeds wordt er in Boonspolder voor de wereldmarkt geproduceerd. Dit gaat hand in hand met actief natuurbeheer en bevordering van grote biodiversiteit!

Reisverslag K.P. Boon

De vader van Pieter Boon, K.P. Boon, reisde in 1851 vanuit Sappemeer naar ItaliĆ«. Aan de hand van zijn dagboek, is zijn reisverslag in boekvorm uitgebracht.  Het beschrijft de reis over zee naar ItaliĆ« en terug via Duitsland,  Zwitserland en  de wereldtentoonstelling in Londen. 

Links

www.groningerkoe.nl

De Blaarkoppen zijn niet alleen een sierraad voor het landschap, maar ook functioneel! Zo helpen ze met het weidevogelbeheer. Wist je dat de Blaarkoppen zeldzamer zijn dan de reuzepanda. Het vlees van de blaarkoppen op Boonspolder is te bestellen via Groningerkoe.nl of de Eytemaheert

www.schaapskuddehetstroomdal.nl

Schaapskudde het Stroomdal graast in het Drentse A gebied met het Drentse Heideschaap en Schoonebeker schapen. Op Boonspolder verblijft de kudde in en rond de oude boerderij.

www.szh.nl

Meer informatie over zeldzame huisddierrassen en hun toepassingen kan men vinden op www.szh.nl